Aluevaalit 2022

Keskeiset aluvaaliteemani

Hyvin toimivat ja oikein mitoitetut palvelut

EKSOTE:ssa on jo tähän asti tehty paljon hyvää palvelujen toimivuuden ja saatavuuden kehittämiseksi. Tätä työtä on tärkeä jatkaa myös tulevaisuudessa. Etelä-Karjalan väestö ikääntyy ja keskittyy enenevästi kaupunkien ympärille. Kuitenkin ihmisiä asuu eri puolilla laajaa maakuntaa, joten hyvin toimivat palvelut on voitava taata eri puolille siten, että ne ovat saatavilla jossakin muodossa asuinpaikasta riippumatta. Tässä digitaalisten, sekä liikkuvien palvelujen jatkokehittäminen, sekä palvelusetelien laajempi käyttöönotto ovat avainasemassa, unohtamatta kuitenkaan riittävän kattavaa kiinteää palvelupisteverkostoa niissä palveluissa, jotka edellyttävät lähiasiointia.

Minulle on tärkeää, että ihmiset saavat laadukkaat palvelut, ei niinkään se, kuka ne tuottaa. Laatuvaatimukset ratkaisevat. Osa palveluista on edelleen järkevää ja mahdollistakin tuottaa järkevästi julkisena toimintana, osa voidaan hyvin tuottaa lähellä ihmistä yksityisen toimijan puolesta. Joissakin palveluissa olisi järkevintä yhdistää julkisen ja yksityisen sektorin tuotantoa ihmistä parhaiten palvelevaksi kokonaisuudeksi. Sosiaali- ja terveystoimen lisäksi ei pidä unohtaa myöskään riittäviä pelastustoimen palveluja alueella.

Sosiaali- ja terveysalan henkilöstöstä tulee lähivuosina olemaan pulaa. Myös työhyvinvointiin ja johtamisen kehittämiseen on jatkossakin panostettava. Hyvinvoivan ja työssään jaksava henkilöstö on avainasemassa palvelujen saatavuuden ja tuloksellisuuden turvaamiseksi.

Ennaltaehkäisevän työn lisääminen sosiaali- ja terveyspalveluissa

Vuosikymmeniä eri asiantuntijoiden kirjoituksissa, juhlapuheissa ja strategioissa ennaltaehkäisevät palvelut on nostettu tärkeiksi teemoiksi korjaavien palvelujen tarpeen vähentämiseksi. Valitettavan usein kuitenkaan tämä ei näy käytännön resursoinnissa. Hyvinvointi-/terveyspalveluihin tarvitaan neuvola-koulu- ja opiskeluterveydenhuollon lisäksi merkittävää panostusta siihen, että kansansairauksien ennaltaehkäisyyn luodaan todellisia mahdollisuuksia palkkaamalla lisää henkilökuntaa vain ehkäiseviin palveluihin. Lisäksi kolmannen sektorin järjestöjen tekemä hyvä perustyö tulee huomioida ja yhteistyötä lisätä. On hyvä muistaa, että ennaltaehkäisevän työn panostus tänään näkyy 5-25 vuoden aikajänteellä. Tai siitä nyt säästäminen samoin.

Kestävä rahankäyttö ja resurssien kohdentaminen oikein palveluihin

Vaikka rahoitus siirtyykin kunnilta valtiolle uudistuksen myötä, ei käytettävissä oleva rahamäärä ainakaan lisäänny jatkossa. Alueilla ei voida jatkossa päättää rahoituksen suurudesta, mutta alueet päättävät itse rahoituksen käytöstä ja kohdentamisesta. Siksi käytössä oleva raha on tärkeää käyttää itse toimintaan, mutta myös sellaiseen kehittämiseen, jolla jatkossa samalla rahalla saadaan parempia ja vaikuttavampia palveluja siten, että alue pystyy huolehtimaan sille asetetuista tehtävistä.